WSPÓŁPRACA DLA PRACY


Kolping wzmacnia sieć rynku pracy w ramach projektu „Współpraca dla pracy”
Od października 2008 roku Związek Centralny Dzieła Kolpinga  w Polsce realizuje projekt   pt.: „Współpraca dla pracy” w ramach Działania 5.4. „Rozwój potencjału trzeciego sektora” w Priorytecie V. „Dobre rządzenie”. Projekt powstał z potrzeby integracji działań różnych grup i organizacji lokalnych na rzecz aktywizacji zawodowej. Skierowany był do organizacji pozarządowych i parafii działających lub zainteresowanych działaniem w obszarze rynku pracy. Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” w Sycowie zawiązało sieć lokalną  powiatu oleśnickiego do której należą: Towarzystwo Pomocy Niepełnosprawnym w Sycowie, Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Integracji Społecznej w Sycowie oraz Fundacja „Jadwiga” w Dobroszycach. Osoby zrzeszone w sieci korzystały ze szkoleń nt. zarządzania organizacją, pozyskiwania funduszy i budowania partnerstwa oraz konsultacje i doradztwo w zakresie przygotowywania projektów partnerskich. Dotychczasowe projektowe  szkolenia wniosły wiele dobrego w wiedze i umiejętności naszych uczestników. Odbywały się w atrakcyjnych miejscach np. Lanckoronie,  Spotkania „naszej sycowskiej sieci” przyczyniły się do zintegrowania członków i  ich wewnętrznej  aktywizacji. Zostały napisanie i złożone dwa wnioski do PO FIO. Spotkanie 17 lutego br. było podsumowaniem dotychczasowych dokonań oraz zastanowieniem się nad dalszym efektywnym działaniem.