ZARZĄD

ZARZĄD STOWARZYSZENIA "RODZINA KOLPINGA" W SYCOWIE

  prezes - Ks. Rafał Kopis

   przewodniczący - Józef Promny

   
v-ce przewodnicząca - Patrycja Pelizg

   sekretarz - Anna Tomaśko

   skarbnik - Halina Cieluch

   członek zarządu - Michał Curyło


KOMISJA REWIZYJNA STOWARZYSZENIA "RODZINA KOLPINGA" W SYCOWIE

- Elżbieta Ćwiękała – przewodnicząca
- Renata Jokiel – członek
- Bożena Sonnek – członek