KONCERTY CHARYTATYWNE PDF Print E-mail

Rok 2023 to Rok Jubileuszowych obchodów „KONCERTÓW CHARYTATYWNYCH NA RZECZ POMOCY RODAKOM NA WSCHODZIE”.
Środki na ten cel pozyskaliśmy z budżetu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Wspólnie z Gminą Syców, Centrum Kultury w Sycowie oraz Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Sycowie, zrealizowany został cykl wydarzeń jubileuszowych.