KOLPING W SYCOWIE

„Rodzina Kolpinga" w Sycowie działa już  ponad 20 lat. We wrześniu 1992 roku, tuż po powstaniu, stała się członkiem Międzynarodowego Dzieła Kolpinga w Kolonii, skąd otrzymała dokument założycielski. Od samego początku, nasza Rodzina Kolpinga kieruję się zasadą odpowiedzialnego życia i solidarnego działania, działania opartego na fundamencie społecznej nauki Kościoła i osobie Jezusa Chrystusa. Te kanony przyświecają nam w duchowości oraz zaangażowaniu społecznym i socjalnym. One także są wykładnikiem w naszej codziennej pracy. Kolping to jedność w różnorodności. Nie ma tu bowiem ograniczenia pozycji społecznej, czy zawodowej, a Społeczna Nauka Kościoła i nierozerwalna z Nim łączność daje podstawę do wspólnego działania dla dobra wspólnego. Taki też styl pracy oraz swoją postawę zgodną z misją staramy się przenieść na grunt naszej pracy.

Z biegiem lat Rodzina Kolpinga w Sycowie rozszerzyła swoją działalność na rzecz lokalnego środowiska i społeczności:

  • Przy  Stowarzyszeniu "Rodzina Kolpinga" w Sycowie działa Centrum Wsparcia Bezrobotnych posiadające Certyfikat wydany przez Ministra Gospodarki i Pracy oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego na prowadzenie Agencji Pośrednictwa Pracy na terenie RP.
  • Nasze Stowarzyszenie  od 10 lat współpracuje z Bankiem Żywności – wspólnie realizujemy projekty dzięki którym udzielamy  pomocy żywnościowej dla uboższej części społeczeństwa Unii Europejskiej.
  • Sycowska „Rodzina Kolpinga" sprawuje  pieczę nad wieżą kościelną - dzwonnicą, w której odbywają się wystawy plastyczne, fotograficzne oraz okolicznościowe. Z tarasu widokowego wieży można oglądać panoramę Sycowa i okolic położonych w Dolinie Sycowskiej. Również naprawione dzwony oraz zegary są pod stałą opieką „Rodziny Kolpinga”.

Z inicjatywy i przy wydatnej finansowej pomocy członków R.K. przeprowadzono także konserwację figur posadowionych na terenie przykościelnym kościoła pw. Św. Ap. Piotra i Pawła oraz wszystkich stacji Drogi Krzyżowej wzdłuż drogi prowadzącej z Sycowa do miejscowości  Święty Marek, gdzie znajduje się zabytkowy, drewniany kościół.