Jubileusz 25-lecia „Rodziny Kolpinga” w Sycowie PDF Print E-mail

W dniach 23 i 24 września  Rodzina Kolpinga w Sycowie obchodziła Srebrny Jubileusz 25 – lecia.

Uroczystości odbyły się w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej  w Sycowie oraz w kościele p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Sycowie.

W sobotę (23.09.2017)  o godzinie 14.00 na zaproszonych gości czekał powitalny bankiet, po którym nastąpiło oficjalne otwarcie Jubileuszowej Konferencji.  Przewodniczący dokonał powitania gości  oraz odczytał otrzymane listy od  Senatora RP Pana Kazimierza Kleiny oraz Prezesa Dzieła Kolpinga w Polsce Ks. Józefa Jakubca.  Rys historyczny opowiadający o 25-ciu latach działalności na rzecz środowiska lokalnego, pracy na rzecz Dzieła Kolpinga w Polsce oraz o partnerstwie z Diecezjalnym Dziełem Kolpinga w Essen przedstawiła Pani Barbara Trokowicz.  Głos zabrali również zaproszeni goście, życząc dalszych sukcesów i osiągnięć w podejmowanych przez nas szerokich działaniach. Dalszą część Jubileuszu uświetnił wykład  Pana Prof. dr hab. Krzysztofa Wieleckiego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prelekcja dotyczyła aktualnego współcześnie tematu „Czy możliwy jest dialog we współczesnym świecie – problem tożsamości , dialogu i wielokulturowości”. Dyskusja wokół wspaniałego przekazu trwała do końca dnia, także w czasie spotkania kuluarowego.  Oprawą artystyczną Jubileuszu był recital Marii Lamers- artystki  „Piwnicy pod baranami”  z  Krakowa. Uwieńczeniem pierwszego dnia Uroczystości był płonący tort i gromkie „Sto lat” dla Jubilatów.

W niedzielę (24.09.2017) rozpoczęliśmy drugi dzień Uroczystości jubileuszowych. Mszy Św. przewodniczył desygnowany przez Bp-a Kaliskiego  ks. Prałat Adam Modliński – proboszcz Katedry Kaliskiej. W koncelebrze uczestniczyli: Ks. Kanonik Sławomir Borowczyk – Prezes Rodziny Kolpinga w Sycowie,  Ks. Kanonik Zenon Myszk – Prezes zaprzyjaźnionej Rodziny Kolpinga w Łebie i Diecezjalnego Dzieła Kolpinga w Pelplinie oraz Ks. Mirosław Niewiedział - b. wice Prezes Dzieła Kolpinga w Polsce, obecnie w Nowym Targu. Słowo Boże wygłosił ksiądz Zenon Myszk, a pani Maria Lamers upiększyła wokalnie Liturgię.

Po Mszy Św. uczestnicy zwiedzali Dzwonnicę, Muzeum Regionalne oraz Park Miejski, gdzie wykonano grupową fotografię. Uroczysty obiad w „Gościńcu pod lasem” z toastem i podziękowaniami, zakończył obchody jubileuszowe.

Za przyjęcie zaproszenia, aktywny udział nadający ewangeliczny sens i artystyczny wymiar Uroczystości Jubileuszowej obchodów 25-lecia Rodziny Kolpinga w Sycowie,  pragniemy złożyć najserdeczniejsze podziękowania:

Ks. Zenonowi Myszkowi i Rodzinie Kolpinga w Łebie,

Ks. Mirkowi z Nowego Targu

Rodzinie Kolpinga z Niewieścina

Panu Profesorowi Krzysztofowi Wieleckiemu

Pani Marii Lamers

Szczególne podziękowania kierujemy do władz Sycowa, Międzyborza i Dziadowej Kłody w osobach :

Burmistrza Sycowa Pana Sławomira Kapicy, Burmistrza Międzyborza Pana Jarosława Głowackiego oraz zastępcy Wójta Dziadowej Kłody Pani  Irenie Małeckiej

Dziękujemy wszystkim Przyjaciołom za obecność wśród nas.