DZWONY

W 2002 roku po 19-letnim milczeniu zabrzmiały w Sycowie wszystkie dzwony znajdujące się w wieży przy kościele parafialnym pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła. Naprawiono mechanizmy poruszające dzwony, obrócono czasze oraz odprężono serca dzwonów. Założono nowy zegar sterujący, który pobiera sygnał drogą satelitarną z Koloni, gdzie znajduje się Główna Siedziba Międzynarodowego Dzieła Kolpinga. Obecnie dzwony wybijają godziny i kwadranse.

W połowie XVII w. dzwonnica miała 3 dzwony. Największy odlany przez Sebastiana Gota w 1602 r. , średni odlał Jacob Gotz w 1606 r. Trzeci to niewielka sygnaturka. W ciągu wieków liczba ta zmieniała się. Dzwony ulegały zniszczeniu, były wieszane nowe.

Po 1945 r. kościół i wieża ocalały, przepadły jednak dwa dzwony, wywiezione w czasie wojny w głąb Niemiec. Został jeden - Michał.

W latach 1964-1966 parafianie ufundowali 3 kolejne dzwony: Kazimierza, Jacka oraz Piotra i Pawła. W 1966 r. sprawiono urządzenie do poruszania dzwonów. Jednak urządzenie zawodziło. Po latach tylko jeden dzwon był czynny - wreszcie i ten zamilkł  w 1983 r.

Z inicjatywy Rodziny Kolpinga oraz Komitetu Partnerskiego Syców - Malsch powołano komitet  na rzecz ratowania dzwonów.

Naprawiono mechanizmy poruszające dzwony, obrócono czasze oraz „odprężono” serca dzwonów. Założono nowy zegar sterujący, który odbiera sygnał drogą satelitarną z Kolonii, gdzie znajduje się Główna Siedziba Międzynarodowego Dzieła Kolpinga. Obecnie dzwony wybijają godziny i kwadranse. 

W 2002 r. po 19-letnim milczeniu zabrzmiały wszystkie dzwony. Dokonano stosownych napraw. Założono m. in. nowy zegar sterujący. Obecnie dzwony wybijają godziny i kwadranse.

Z wieży, w południe grany jest hejnał miasta. Przed laty w wykonaniu trębacza, odtwarzany okazjonalnie Od  2014 roku, w niedziele i święta, dźwięki hejnału z nagrania słyszymy już regularnie .

Imiona i waga dzwonów:
"Michał" - 260kg ,
"Jacek" - 440kg ,
"Kazimierz" - 830kg ,
"Piotr i Paweł" - 1725kg ,
"Sygnaturka" (najstarsza) - 180 kg