Obraz na żywo z kamer umieszczonych na wieży kościelnej


Naszą witrynę przegląda teraz 132 gości 
PROJEKTY UNIJNE

Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga" od lat wspiera lokalną społeczność Sycowa także poprzez realizację różnych projektów unijnych. Oto zrealizowane projekty:

1."Centrum Wsparcia Bezrobotnych - nowa jakość pomocy informacyjnej, doradczej i szkoleniowej dla osób bezrobotnych" w ramach PHARE 2001 (projekt realizowany w latach 2002 - 2003)

2."Działaj lokalnie i profesjonalnie - model współdziałania lokalnych instytucji rynku pracy" w ramach PHARE 2002 (projekt realizowany w latach 2004 - 2005)

3."Kluby Praca TAK - szansą na integrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem" w ramach PHARE 2002 (projekt realizowany w latach 2004 - 2005)

4."Centra Aktywizacji Społecznej - wolontariat szansą dla bezrobotnych" w ramach Funduszu Inicjatyw Społecznych (projekt realizowany w roku 2005)

5. "Kobiety Aktywne" - w programie SPO - RZL, w priorytecie - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej , działaniu-1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet realizowany w latach 2006-2007.

6. Od września do końca grudnia 2008r zrealizowano projekt pt. " Reporterska ciekawość świata" w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich z którego skorzystało 18 uczestników.

7. Od września 2008r do końca sierpnia 2009r zrealizowano projekt pt. " W dobrym kierunku - program na rzecz dla najmłodszych" w ramach środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego który skierowany był do dzieci i młodzieży.

8. Od października 2008 do lipca 2010  Rodzina Kolpinga w Sycowie realizowała  projekt pt. " Współpraca dla pracy" który współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.