Bank Żywności
Zestawienie wydanej żywności w ramach POPŻ PDF Drukuj Email


 
Trwa nabór Beneficjentów do Programu POPŻ Podprogram 2023 PDF Drukuj Email

Osoby ubiegające się o zakwalifikowanie do pomocy żywnościowej mogą się zgłaszać do Ośrodków Pomocy Społecznej w Sycowie, Międzyborzu i Dziadowej Kłodzie (w uzgodnionych terminach), w celu uzyskania stosownego skierowania

Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej

Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.
1 823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 410,00 PLN dla osoby w rodzinie.


Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w Podprogramie
- OPR i OPL uczestniczące w Programie współpracują z OPS w gminach w zakresie kwalifikowania odbiorców lub weryfikacji kwalifikowalności odbiorców końcowych.
- OPS-y wydają uprawnionym osobom skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej (załącznik nr 5) lub przekazują organizacjom listy osób zakwalifikowanych do Programu, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób (załącznik nr 7).
- OPS-y we współpracy z OPR/OPL rozpowszechniają informacje o realizacji Programu wśród potencjalnych odbiorców i wskazują najbliższe miejsca lub punkty wydawania artykułów spożywczych.
- Załącznik nr 5 do Wytycznych stanowi wzór skierowania wraz z oświadczeniem o dochodach do otrzymania pomocy żywnościowej, przy czym OPS wypełnia część A, natomiast osoba kwalifikowana do przyznania pomocy żywnościowej wypełnia część B wyłącznie, gdy jej aktualna sytuacja życiowa i dochodowa nie jest znana OPS-wi, tj. nie dysponuje on aktualnym wywiadem środowiskowym. Oryginał skierowania przechowuje właściwa OPL, a kopie skierowań przechowuje OPS

Zestaw na Podprogram 2023 dla jednego odbiorcy końcowego obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 34 kg, w tym:
1) Artykuły warzywne i owocowe
- Groszek z marchewką 1,60 kg,
- Koncentrat pomidorowy 0,96 kg,
- Dżem truskawkowy 1,20 kg,

2) Artykuły skrobiowe
- Makaron jajeczny świderki 2,50 kg,
- Mąka pszenna 4 kg,
- Kasza jęczmienna 1,50 kg,
- Płatki owsiane 1 kg
- Herbatniki maślane 0,60 kg
- Kawa zbożowa rozpuszczalna 0,40 kg,

3) Artykuły mleczne
- Mleko UHT 6 l,
- Ser podpuszczkowy dojrzewający 1,20 kg

4) Artykuły mięsne
- Szynka wieprzowa mielona 1,20 kg,
- Szynka drobiowa 1,20 kg,
- Pasztet wieprzowy 0,48 kg,
- Szprot w oleju 0,68 kg.

5) Cukier
- Cukier biały 4 kg,

6) Tłuszcze
- Olej rzepakowy 4 l.

7) Dania gotowe
- Fasolka po bretońsku 1,50 kg

 
Zestawienie wydanej żywności w ramach POPŻ PDF Drukuj Email


 
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PDF Drukuj Email


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODPROGRAM 2020

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2020 – sierpień 2021,  a jej celami szczegółowymi są:

a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: grudzień 2020 – sierpień 2021

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności we Wrocławiu [OPR] do Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga” w SYCOWIE [OPL] na terenie województwa dolnośląskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 
PODPROGRAM 2019 – efekty PDF Drukuj Email

1. Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” w Sycowie przy współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – wrzesień 2020.

2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

  • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, sok jabłkowy, powidła śliwkowe)
  • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający)
  • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy)
  • tłuszcze (olej rzepakowy)
  • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym)
  • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane)
  • mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju)

2. Pomoc żywnościowa trafiła do 950 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gmin Syców, Międzybórz i Dziadowa Kłoda, województwa dolnośląskiego.

3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

  • 43,4092 ton żywności;
  • 2820 paczek żywnościowych;

4. W ramach Podprogramu 2019 dla 60 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono  108 godz. zajęć edukacyjnych (doradztwo personalne i zawodowe) w ramach działań towarzyszących.

5. Przez cały prowadzone było pośrednictwo pracy oraz pomoc w pisaniu dokumentów aplikacyjnych oraz pomoc w poszukiwaniu pracy.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 3