W dniu 06.04.2010 roku w Urzędzie Marszałkowskim  we Wrocławiu odbyło się spotkanie kierownictwa Wrocławskiego Banku Żywności z Partnerami biorącymi udział w projekcie PEAD 2010.


Na spotkaniu omówiona została realizacja zadań za poprzedni rok oraz wyniki kontroli przeprowadzonych przez ARR.
W szczegółach omówiono program realizacji zadań w 2010 roku, asortyment towarów przeznaczonych do dystrybucji, a także podstawowe dokumenty obowiązujące w realizacji programu w br.  
Pierwszy odbiór towaru z BŻ dla Sycowa nastąpi 20 kwietnia.
Józef Promny – Przewodniczący Zarządu