AKTUALNOŚCI
Zestawienie wydanej żywności w ramach POPŻ PDF Print E-mail


 
Trwa nabór Beneficjentów do Programu POPŻ Podprogram 2023 PDF Print E-mail

Osoby ubiegające się o zakwalifikowanie do pomocy żywnościowej mogą się zgłaszać do Ośrodków Pomocy Społecznej w Sycowie, Międzyborzu i Dziadowej Kłodzie (w uzgodnionych terminach), w celu uzyskania stosownego skierowania

Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej

Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.
1 823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 410,00 PLN dla osoby w rodzinie.


Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w Podprogramie
- OPR i OPL uczestniczące w Programie współpracują z OPS w gminach w zakresie kwalifikowania odbiorców lub weryfikacji kwalifikowalności odbiorców końcowych.
- OPS-y wydają uprawnionym osobom skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej (załącznik nr 5) lub przekazują organizacjom listy osób zakwalifikowanych do Programu, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób (załącznik nr 7).
- OPS-y we współpracy z OPR/OPL rozpowszechniają informacje o realizacji Programu wśród potencjalnych odbiorców i wskazują najbliższe miejsca lub punkty wydawania artykułów spożywczych.
- Załącznik nr 5 do Wytycznych stanowi wzór skierowania wraz z oświadczeniem o dochodach do otrzymania pomocy żywnościowej, przy czym OPS wypełnia część A, natomiast osoba kwalifikowana do przyznania pomocy żywnościowej wypełnia część B wyłącznie, gdy jej aktualna sytuacja życiowa i dochodowa nie jest znana OPS-wi, tj. nie dysponuje on aktualnym wywiadem środowiskowym. Oryginał skierowania przechowuje właściwa OPL, a kopie skierowań przechowuje OPS

Zestaw na Podprogram 2023 dla jednego odbiorcy końcowego obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 34 kg, w tym:
1) Artykuły warzywne i owocowe
- Groszek z marchewką 1,60 kg,
- Koncentrat pomidorowy 0,96 kg,
- Dżem truskawkowy 1,20 kg,

2) Artykuły skrobiowe
- Makaron jajeczny świderki 2,50 kg,
- Mąka pszenna 4 kg,
- Kasza jęczmienna 1,50 kg,
- Płatki owsiane 1 kg
- Herbatniki maślane 0,60 kg
- Kawa zbożowa rozpuszczalna 0,40 kg,

3) Artykuły mleczne
- Mleko UHT 6 l,
- Ser podpuszczkowy dojrzewający 1,20 kg

4) Artykuły mięsne
- Szynka wieprzowa mielona 1,20 kg,
- Szynka drobiowa 1,20 kg,
- Pasztet wieprzowy 0,48 kg,
- Szprot w oleju 0,68 kg.

5) Cukier
- Cukier biały 4 kg,

6) Tłuszcze
- Olej rzepakowy 4 l.

7) Dania gotowe
- Fasolka po bretońsku 1,50 kg

 
Zestawienie wydanej żywności w ramach POPŻ PDF Print E-mail


 
Jubileusz XXX-lecia PDF Print E-mail

W dniach 8 i 9 października 2022 w ramach obchodów XXX-lecia działalności sycowskiej Rodziny Kolpinga oraz XXX-lecia Partnerstwa  Gmin Syców i Malsch, odbyła się polsko niemiecka konferencja pt. „Jedność w różnorodności” – Międzynarodowe partnerstwo Gmin i Stowarzyszeń drogą  działania dla wspólnego dobra. Udział wzięli znakomici prelegenci z Ks. Prof. Dr hab. Henrykiem Skorowskim na czele. Oprócz Członków Kolpinga, Komitetów Partnerskich oraz Radnych i Burmistrzów z Sycowa i Malsch, w konferencji uczestniczyli Starosta powiatu oleśnickiego, Burmistrz Międzyborza, Wójt Dziadowej Kłody, Dyrektor PUP Oleśnica,  Dyrektor Biura Cechu, Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Sycowie i wielu innych znakomitych Gości. Nie mogło zabraknąć  przedstawicieli Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce oraz przedstawicieli zaprzyjaźnionych Rodzin Kolpinga z Łeby, Niewieścina, Człuchowa, Stanisławia i Krakowa Nowego Bieżanowa.

 
Wielkanoc 2022 PDF Print E-mail


 
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PDF Print E-mail


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODPROGRAM 2020

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2020 – sierpień 2021,  a jej celami szczegółowymi są:

a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: grudzień 2020 – sierpień 2021

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności we Wrocławiu [OPR] do Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga” w SYCOWIE [OPL] na terenie województwa dolnośląskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 20